O mnie

Nazywam się Janusz Mach. Urodziłem się, wychowałem i mieszkam w Jarosławiu. Jestem absolwentem szkoły podstawowej nr 1 i już ponad 125-letniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Moim Ojcem był Bronisław Mach – założyciel i długoletni Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarosławiu, a Mamą Maria Mach – nauczycielka szkół jarosławskich, pasjonatka teatru.

W roku 1972 ukończyłem studia na Wydziale Weterynaryjnym w Lublinie. Pracę zawodową rozpocząłem we Wrześni, w Wielkopolsce, jako ordynator Specjalistycznej Lecznicy dla Zwierząt. W roku 1980 wraz z rodziną wróciłem na Podkarpacie, podejmując pracę jako kierownik lecznicy dla zwierząt w Zarzeczu. Po prywatyzacji usług weterynaryjnych w roku 1991 otworzyłem własną praktykę w Zarzeczu, równocześnie podejmując pracę w administracji weterynaryjnej w Jarosławiu, jako rejonowy weterynaryjny inspektor sanitarny, a następnie jako Rejonowy i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu. Od roku 1999 do czerwca 2012 pracowałem jako inspektor ds. nadzoru farmaceutycznego i higieny materiału biologicznego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krośnie.

W roku 1992 zamieszkałem wraz z rodziną w Jarosławiu, stając się ponownie obywatelem naszego miasta. Przeniosłem tutaj też swoją praktykę lekarsko-weterynaryjną, wykonując ją początkowo we własnym mieszkaniu przy ul. Pruchnickiej 4, od roku 2006 do grudnia 2011 w lokalu przy Placu Mickiewicza 10, a od 1 stycznia 2012 do chwili obecnej w lokalu przy ul. Franciszkańskiej 4B.

W roku 1986 ukończyłem studia podyplomowe z zakresu chorób bydła, a w roku 1997 uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii (rozpoznawania, leczenia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt) oraz administracji weterynaryjnej.

Oprócz różnych szkoleń związanych z moją pracą zawodową w administracji weterynaryjnej brałem udział w różnego rodzaju kursach, sympozjach, kongresach i zjazdach, pogłębiając i uaktualniając swoją wiedzę w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób zwierząt domowych – obok psów i kotów również drobnych gryzoni, ptaków i zwierząt egzotycznych (wykaz szkoleń w załączeniu). W szkoleniach takich uczestniczę nadal, gdyż uważam, że wymaga tego gwałtowny postęp wiedzy weterynaryjnej, jak i chęć odpowiedzialnego służenia pomocą swym pacjentom. W tym też celu ciągle doposażam swój gabinet w nowoczesny sprzęt.

Byłem współzałożycielem i prezesem Przemyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i współorganizatorem wielu ogólnokrajowych sesji naukowych organizowanych przez ten Oddział na terenie Podkarpacia. Brałem również czynny udział w reaktywowaniu samorządu lekarzy weterynarii, przewodnicząc przez pierwsze dwie kadencje jako prezes Radzie Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z siedzibą w Tarnowie zrzeszającej wszystkich lekarzy weterynarii z terenu obecnego województwa podkarpackiego i małopolskiego. Pełniłem również zaszczytną funkcję wiceprezesa I kadencji Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 

W ramach prac samorządu lekarzy weterynarii występowałem jako ekspert przy pracach komisji Sejmu i Senatu RP.


WYKAZ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Sympozja międzynarodowe

 • Międzynarodowe Sympozjum Dermatologiczne - Klinika głównych dermatoz psów i kotów” – 1998
 • Sympozjum Waltham - Schorzenia układu moczowego – 1998
 • Międzynarodowe Sympozjum Dermatologiczne - Klinika głównych dermatoz kotów” – 2004
 • Diagnostyka, profilaktyka i leczenia schorzeń starszych psów – 2005
 • Konferencja weterynaryjna „Praktycy praktykom” …” bo nie wiem, czy wiesz, że kot to nie mały pies” – 2008
 • Algorytmy postępowania w medycynie weterynaryjnej małych zwierząt – 2009


Sympozja „Akademii po dyplomie”

 • Podstawy okulistyki weterynaryjnej - 2001
 • Wybrane problemy behawioralne u psów i kotów - 2002
 • Dermatologia w praktyce weterynaryjnej - Ropne zapalenia skóry psów (piodermie) 2003
 • Choroby zwierząt egzotycznych – 2004
 • Urologia małych zwierząt – 2004
 • Choroby gryzoni i królików – 2006
 • Problemy endokrynologiczne u psów i kotów - 2006,2007
 • Nowoczesna terapia zachowania w nowoczesnym gabinecie weterynaryjnym – 2008
 • Pediatria psów i kotów – praktyka kliniczna i żywienie 2008 
Inne sympozja

 • Weterynaria po Dyplomie 2012
 • Nagłe przypadki w weterynarii
 • SCANWET
 • Dermatologia
 • Kocie sztuczki w dermatologii, czyli co o kocie powinien wiedziec dermatolog 2013
 • Jak poradzić sobie z każdym pacjentem dermatologicznym (badania dodatkowe w dermatologii) 2014
 • Ortopedia i anestezjologia 2015
 • Nowoczesne leczenie złamań kości
 • Ryzyko anestezjologiczne u małych zwierząt
 • BOEHRINGER INGELHEIM
 • Nefrologia 2014
 • Przewlekła choroba nerek u kotów w teorii i w praktyce
 • Kłębuszkowe zapalenie nerek u psów
 • Kardiologia 2014
 • Przewlekła degeneratywna choroba zastawek - czy wszyscy leczymy tak samo?"
 • lek. wet. Rafał Niziołek:"Obrzęk płuc - gdy wszystko idzie zgodnie z planem i gdy wszystko idzie wspak"


Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego przy Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach

 • Choroby psów i kotów - 1990, 2002 

Uczestnictwo w akcjach:

 • Uśmiech pupila
 • Program „Lekarze weterynarii w walce z otyłością zwierząt”


Zainteresowania

W czasie studiów zacząłem pasjonować się jeździectwem. Zakładałem i przez dwa lata kierowałem Akademickim Klubem Jeździeckim ZSP w Lublinie. W tym okresie zdobyłem uprawnienia instruktora i sędziego Polskiego Związku Jeździeckiego. Byłem organizatorem wielu obozów i rajdów konnych, a także kursów nauki jazdy konnej.

Od czasów szkolnych (z przerwą na okres studiów) czynnie uprawiałem – i uprawiam nadal wędkarstwo. Oprócz wędkarskich wypraw, które bardzo sobie cenię, jako najlepiej regenerujący mnie wypoczynek, działam również w Polskim Związku Wędkarskim, pełniąc już piątą kadencję funkcję przewodniczączego Okręgowego Sądu Koleżeńskiego PZW w Przemyślu.


Moja rodzina


Żona Maria Anna – obecnie doradca podatkowy, z którą jesteśmy razem od ponad 40 lat.
Syn Jakub – członek zarządu dużej międzynarodowej spółki spedycyjnej. Ma żonę Joannę i córeczkę Łucję.
Syn Wojciech – dyrektor zarządzający polskim oddziałem międzynarodowego koncernu informatycznego – obecnie wraz z żoną Mirosławą i córeczkami Zosią i Julką w Krakowie.


Podsumowanie

Prowadząc swój gabinet cieszę się, że dane mi jest robić to, co bardzo lubię. Leczenie zwierząt i pomoc ich opiekunom w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z ich pupilami w każdym dniu mojej pracy niosącym nowe wyzwania, daje mi wielką satysfakcję i przekonanie, że dokonany niegdyś wybór zawodu działającego dla dobra ludzi i zwierząt był wyborem właściwym.