Oznakowanie zwierzęcia chipem – koniecznie przed szczepieniem przeciwko wściekliźnie w celu wydania paszportu. Dane oznakowanego zwierzęcia umieszczane są bezpłatnie w Centralnej Bazie Danych.

Wystawienie paszportu – posiadam uprawnienia do wydawania tego dokumentu niezbędnego przy podróżach z psem po wszystkich krajach UE oraz przy powrocie do UE z krajów niestowarzyszonych, jak również do pobierania próbek krwi do badanie w celu określenia poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie, wykonywanego przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach, niezbędnego przy wyjeździe do niektórych krajów. 

Warunki, pod jakimi pies, kot lub fretka może wyjechać z Rzeczypospolitej Polskiej do krajów UE i krajów niestowarzyszonych oraz warunki powrotu tych zwierząt do kraju są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii  - podróże ze zwierzętami towarzyszącymi. Przepisy się zmieniają, proszę sprawdzać przed każdym wyjazdem - w razie wątpliwości również w przedstawicielstwach państw docelowych.